kanaki beauty training | ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ
kanaki, beauty, training, Κανάκη Βασιλική, ΚΔΒΜ, Κέντρο Δια Βίου Μάθησης, Κερατσίνι, Νύχια, Κομμωτική, Μακιγιάζ, Nails. Hair Styling, Make Up
721
page-template-default,page,page-id-721,ajax_fade,page_not_loaded,,qode_grid_1300,qode-content-sidebar-responsive,qode-child-theme-ver-1.0.0,qode-theme-ver-17.2,qode-theme-bridge,disabled_footer_top,wpb-js-composer js-comp-ver-5.6,vc_responsive

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

Άδειες Ασκήσεως Επαγγέλματος

Σας ενημερώνουμε σχετικά με τις Άδειες Ασκήσεως Επαγγέλματος “Τεχνίτη περιποίησης χεριών και ποδιών”, καθώς και  “Κομμωτή – κουρέα”  

Οι απόφοιτοί της σχολής μας μπορούν να αποκτήσουν  άδεια ασκήσεως επαγγέλματος, ώστε να έχουν τη δυνατότητα να ανοίξουν νόμιμα τα δικά τους καταστήματα.Eπίσης αν επιθυμούν μπορούν ως κάτοχοι άδειας ασκήσεως επαγγέλματος να εργαστούν και να στελεχώσουν άλλες επιχειρήσεις.

Στον ψηφισθέντα Νόμο 4386 ΦΕΚ 83/Α/11.5.2016, άρθρο42 παρ.9 αναφέρονται οι προϋποθέσεις  που απαιτούνται για εξετάσεις πιστοποίησης του ΕΟΠΠΕΠ για την απόκτηση  Άδειας  Άσκησης Επαγγέλματος, που αφορά τις ειδικότητες Αισθητικής Άκρων & Κομμωτικής.

Περιληπτικά αναφέρονται τα παρακάτω:
Οι απόφοιτοι των αδειοδοτημένων Κέντρων Διά Βίου Μάθησης που είναι πιστοποιημένα από τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. (Εθνικός Οργανισμός Πιστοποίησης Προσόντων & Επαγγελματικού Προσανατολισμού) του Υπουργείου Παιδείας έχουν το νόμιμο δικαίωμα να συμμετέχουν στις εξετάσεις πιστοποίησης του Υπουργείου Παιδείας για την απόκτηση της “Άδειας άσκησης επαγγέλματος” όπου  η νέα ονομασία της θα είναι  “Βεβαίωση νόμιμων προϋποθέσεων άσκησης επαγγέλματος”.

1. Για άδεια Κοµµωτή – Κουρέα:
Απαιτείται η παρακολούθηση προγράμματος συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης σε πιστοποιημένο κέντρο Δια Βίου Μάθησης (Κε.Δι.Βι.Μ.), και αποδεδειγμένη προϋπηρεσία με ένσημα είκοσι τεσσάρων (24) µηνών στο εν λόγω επάγγελμα

2. Για Τεχνίτη περιποίησης χεριών και ποδιών:
Απαιτείται η παρακολούθηση προγράμματος συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης σε πιστοποιημένο Κέντρο Δια Βίου Μάθησης (Κε.Δι.Βι.Μ.), και αποδεδειγμένη προϋπηρεσία με ένσημα είκοσι τεσσάρων (24) µηνών στο εν λόγω επάγγελμα

Η προϋπηρεσία αυτή μπορεί να έχει πραγματοποιηθεί πριν ή μετά την αποφοίτηση από το Κ.Δ.Β.Μ. ή και κατά τη διάρκεια της φοίτησης .

Η πιστοποίηση δίδεται από τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. και οι απόφοιτοι των Κέντρων Διά Βίου Μάθησης (Κε.Δι.Βι.Μ.) και των Ι.Ε.Κ ακολουθούν την ίδια διαδικασία διεξαγωγής εξετάσεων.

 

 

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΣΧΟΛΗΣ

1. Γενικά 

2. Εγγραφές

3. Προγράμματα Σπουδών 

4. Φοίτηση

5. Τρόπος εκπαίδευσης

6. Εκδηλώσεις 

7. Συμπεριφορά

8. Προσωπική Υγιεινή & Ασφάλεια

9. Βεβαιώσεις Σπουδών ΚΔΒΜ1 

10. Οικονομικές Υποχρεώσεις 

11. Μεταβολές-Διαγραφές 

12. Επιστροφές & Υποχρεώσεις Διδάκτρων για διακοπή σπουδών

 

1. ΓΕΝΙΚΑ: Το ΚΔΒΜ1  είναι αδειοδοτημένο – πιστοποιημένο κέντρο από τον ΕΟΠΠΕΠ και λειτουργεί με άδεια του  Υπουργείο Παιδείας.  Είναι  σχολή επαγγελμάτων  ομορφιάς  που δραστηριοποιείται στο χώρο της εκπαίδευσης  των επαγγελμάτων αυτών και  είναι ένα εξειδικευμένο κέντρο εκπαίδευσης.

 

2ΕΓΓΡΑΦΕΣ:  Εγγραφή στα τμήματα σπουδών της σχολής μας  μπορεί να πραγματοποιήσει κάθε ενδιαφερόμενος, ανεξαρτήτως ηλικίας ή εθνικότητος. 

Σε περίπτωση που ο ενδιαφερόμενος είναι κάτω των 18 ετών,  θα πρέπει να υπάρχει υποχρεωτικά και η συγκατάθεση του κηδεμόνα του. Οι εγγραφές στα τμήματα σπουδών πραγματοποιούνται καθημερινά καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους. Η έναρξη των τμημάτων  καθορίζεται από τη διεύθυνση και  ανακοινώνεται στα κοινωνικά δίκτυα της σχολής ή στην  επίσημη ιστοσελίδα της.

 

3. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΠΟΥΔΩΝ: Η σχολή μας παρέχει ολοκληρωμένα τμήματα σπουδών σε όλες τις ειδικότητες, καθώς Ταχύρυθμα, εντατικά, μικρής διάρκειας φοίτησης, και επίσης σεμινάρια και προγράμματα μετεκπαίδευσης.Όλα τα τμήματα και οι ειδικότητες αναφέρονται στην ηλεκτρονική μας διεύθυνση στο: info@kanakibeautytraining.gr

 

4. ΦΟΙΤΗΣΗ:  Σε όλα τα τμήματα είναι υποχρεωτική με φυσική παρουσία, και η διάρκεια τους  γνωστοποιείται και επιβεβαιώνεται και κατά την εγγραφή. Οι σπουδαστές πρέπει να φροντίζουν να είναι στην ώρα τους σε κάθε μάθημα. 

  • Σε περίπτωση απουσίας να ενημερώνουν τη γραμματεία ή τον υπεύθυνο εκπαίδευσης. 
  • Για τις απουσίες, η σχολή οφείλει να ενημερώνει το σπουδαστή ή τον κηδεμόνα του. 
  • Σε περίπτωση που οι απουσίες  ξεπεράσουν το 10% της διδακτικής ύλης  σε οποιονδήποτε τρόπο εκπαίδευσης , η σχολή θα  προειδοποιεί τον σπουδαστή περί μη ορθής παρακολούθησης, διότι δεν δύναται να  παραταθεί  η φοίτηση στο τμήμα που παρακολουθεί, λόγο ότι η εκπαίδευση των τμημάτων  ολοκληρώνεται  στον καθορισμένο χρόνο που προγραμματίστηκε εξ αρχής. 

Η  σχολή διατηρεί το δικαίωμα  σε περίπτωση που οι σπουδαστές δεν συμμορφωθούν με τους κανονισμούς της , να προβεί  στην αλλαγή ημερών ή ωραρίου φοίτησης, τοποθετώντας τους σε αντίστοιχα άλλα τμήματα, καθώς επίσης στην προσωρινή ή οριστική διακοπή φοίτησης , ή  ακόμα και την οικονομική  επιβάρυνση του κόστους φοίτησης για τον χρόνο  παράτασης.

 

5. ΤΡΟΠΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ:  Οι σπουδές  χωρίζονται σε 3 βασικά μέρη:  

1. Τα θεωρητικά μαθήματα για την απόκτηση των θεωρητικών   γνώσεων 

2. Τους τρόπους εξάσκησης για την απόκτηση  στις  πρακτικές δεξιοτήτων  

3. Την πρακτική  εφαρμογή πλέον και άσκηση όλων των παραπάνω γνώσεων όπου είναι και το μεγαλύτερο μέρος της εκπαίδευσης  για την ανάπτυξη των δεξιοτήτων και την απόλυτη κατανόηση, ώστε οι σπουδαστές μας να ολοκληρωθούν σαν επαγγελματίες.

 

Όλοι οι σπουδαστές  ενημερώνονται για  την πρόοδό τους από τους εκπαιδευτές τους και  λαμβάνουν συμβουλές  για τη βελτίωσή τους. 

Επιπλέον τους δίνονται εργασίες που βοηθούν την πρόοδο τους.

Η αξιολόγηση από τον εκπαιδευτή περιλαμβάνει πληροφορίες σχετικά με την παρουσία, τη θεωρητική κατάρτιση και την πρακτική εφαρμογή των διδασκομένων μαθημάτων. Αναλόγως το πρόγραμμα η εκπαίδευση μπορεί να είναι καθημερινή ή κάποιες ημέρες της εβδομάδας, για το οποίο ο σπουδαστής ενημερώνεται κατά την εγγραφή του.

Για την ολοκλήρωση των σπουδών είναι απαραίτητο οι σπουδαστές να έχουν πραγματοποιήσει  και τα 3 παραπάνω μέρη εκπαίδευσης,όπυ θα εξεταστούν.

Η γραμματεία της σχολής λειτουργεί καθημερινά από τις 10:00 έως τις 20:00 εκτός τις Κυριακές, τις  αργίες  και την περίοδο των διακοπών του Αυγούστου, που η διάρκεια της γνωστοποιείται με ανακοίνωση.

 

6. ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ:  Οι σπουδαστές δύνανται να συμμετέχουν σε εκδηλώσεις  που διοργανώνει η σχολή με στόχο την εμπειρία και την εξοικείωσή τους με το επάγγελμα που επέλεξαν. Στις εκδηλώσεις που συμμετέχουν οι σπουδαστές θα πρέπει να συμπεριφέρονται  με ευγένεια, υπομονή και εμπιστευτικότητα. Η σχολή έχει το  δικαίωμα να  δημοσιοποιεί  φωτογραφικό  ή οπτικοακουστικό υλικό  όπου θα υπάρχει η  παρουσία των σπουδαστών της σε εκδηλώσεις. Παράλληλα επιτρέπει στους σπουδαστές της  να δημοσιοποιούν υλικό από εκδηλώσεις που συμμετέχουν με τη σχολή. Αρκεί να σέβονται τις αρχές των μέσων κοινωνικής δικτύωσης.

 

7. ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ:  Οι σπουδαστές οφείλουν να συμπεριφέρονται , με σεβασμό και αξιοπρέπεια,  να γνωρίζουν τον κανονισμό σπουδών  της σχολής  και να τον ακολουθούν.

Οι κτηριακές εγκαταστάσεις, τα εργαστήρια, ο εξοπλισμός και τα βιβλία ή εγχειρίδια  θα πρέπει να χρησιμοποιούνται με ορθό τρόπο από τους σπουδαστές και να μην προκαλούνται φθορές.

Επίσης οφείλουν να υπακούουν στις οδηγίες που τους δίδονται από τη Διεύθυνση και τους εκπαιδευτές και αφορούν την εκπαιδευτική τους πορεία και συμπεριφορά.

Η σχολή είναι ενάντια σε  συμπεριφορές  που θέτουν σε  κίνδυνο για τη σωματική ακεραιότητα των σπουδαστών, παρενόχληση, εκφοβισμό λεκτικό ή σε ηλεκτρονικά μέσα, προσβολή των ηθών και των εθίμων και η διατηρεί κάθε δικαίωμα να προσφύγει σε  τρόπους συμμόρφωσης όταν κριθεί απαραίτητο. 

 

8. ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΥΓΙΕΙΝΗ & ΑΣΦΑΛΕΙΑ:  Ο  κάθε σπουδαστής πρέπει να έχει επίγνωση της ευθύνης του σχετικά με την προσωπική του υγιεινή και ασφάλεια. 

Τα εργαλεία και υλικά που χρησιμοποιεί να προσέχει να είναι σε καλή κατάσταση, ασφαλή και να  χρησιμοποιούνται μόνο για το σκοπό που κατασκευάστηκαν. Οι σπουδαστές μπορούν να ζητήσουν επιπλέον πληροφορίες από την  σχολή  τους σε σχέση με τα παραπάνω. 

 

9. ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ:  Οι σπουδαστές μας έχουν την δυνατότητα απόκτησης άδειας ασκήσεως επαγγέλματος. Βάσει και του Νόμου 4386 ΦΕΚ 83/Α/11.5.2016 η βεβαίωση σπουδών ΚΔΒΜ1 στις ειδικότητες όπου απαιτείται και είναι απαραίτητη σε κάθε απόφοιτο, που θέλει να ιδρύσει μελλοντικά τη δική του επιχείρηση. 

Επίσης οι σπουδαστές μας έχουν τις καλύτερες  προοπτικές επιτυχημένης επαγγελματικής αποκατάστασης, γιατί  η σχολή προσπαθεί  όσο είναι δυνατόν να φέρνει σε επαφή τους αποφοίτους της,  με τους επαγγελματίες & τις επιχειρήσεις του κλάδου, που οι ίδιες απευθύνονται στην σχολή μας για την ανεύρεση προσωπικού τους. 

 

10. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ:  Κατά την εγγραφή τους στο τμήμα παρακολούθησης,  οι σπουδαστές, σε συνεννόηση με τη  γραμματείας συμφωνούν στον τρόπο πληρωμής των διδάκτρων. Αυτή η συμφωνία πρέπει να ακολουθείται και από τις δυο πλευρές εγγράφως. Επίσης η  σχολή μας διαθέτει  εγκεκριμένο τερματικό αποδοχής πιστωτικών καρτών.

 

11. ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ – ΔΙΑΓΡΑΦΕΣ:  Για μεταβολή ή διαγραφή σε οποιοδήποτε  πρόγραμμα σπουδών, αλλαγή ωραρίου, αλλαγή τμήματος  ο σπουδαστής θα πρέπει να επικοινωνήσει με τη διεύθυνση της σχολής και σε συνεννόηση  να συμφωνηθεί το νέο πρόγραμμα. 

 

12. ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ & ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ  ΔΙΔΑΚΤΡΩΝ ΓΙΑ ΔΙΑΚΟΠΗ ΣΠΟΥΔΩΝ: 

  • Σε περίπτωση διακοπής των σπουδών από τον σπουδαστή, τα δίδακτρα μπορούν να παραμένουν στη σχολή και δίδεται δυνατότητα για μελλοντική χρήση ενός  έτους από την εγγραφή του να συνεχίσει τις σπουδές του. 
  • Διαφορετικά  σε περίπτωση που έχει διδαχτεί για επιπλέον χρόνο από όσο πλήρωσε, θα πρέπει να καταβάλει αντίστοιχα τα επιπλέον δίδακτρα. Επίσης μπορούν να του επιστραφούν δίδακτρα αφού αφαιρεθεί  τμηματικά το αντίστοιχο ποσόν για το χρόνο που εκπαιδεύτηκε και του επιστρέφεται το υπόλοιπο ποσό, αφαιρώντας  ελάχιστη επιβάρυνση   100€ για την θέση που άσκοπα κράτησε.
  • Σε περίπτωση που πλήρωσε προκαταβολικά  όλες τις δόσεις με πιστωτική κάρτα αυτές θα του επιστραφούν όπως θα εισπραχθούν δηλαδή θα του επιστρέφεται κάθε μήνα το ποσόν που θα πιστώνεται στο λογαριασμό της σχολής
  • Δεν επιστρέφονται σε καμία περίπτωση δίδακτρα που έχει παρέλθει χρονικό διάστημα άνω του ενός (1) ημερολογιακού έτους από την εγγραφή.
  • Προκαταβολή κράτησης θέσης ,που αφορά οποιοδήποτε σεμινάριο, μιας ή περισσοτέρων ημερών, γίνεται με το 30% του συμφωνηθέν ποσού. Αν υπάρχει ακύρωση θέσης τουλάχιστον δυο εβδομάδες πριν, το ποσό επιστέφετε, με τον τρόπο που καταβλήθηκε .Σε διαφορετική περίπτωση πέραν του προαναφερόμενου χρόνου, το ποσό της προκαταβολής δεν επιστρέφεται, και αφορά την κράτησή θέσης.
  • Με την εγγραφή-τα δίδακτρα χωρίζονται τμηματικά εώς την λήξη του προγράμματος. Οι ημερομηνίες είναι καθορισμένες και οφείλετέ τις τηρήσετε .
  • Σε περίπτωση μη τήρησης των συμφωνηθέντων οικονομικών όρων ,καθυστέρηση διδάκτρων πάνω από δύο εβδομάδες, ο σπουδαστής διακόπτει την φοίτηση και απευθύνετε στην διεύθυνσή.

Όλοι οι σπουδαστές που εγγράφονται στη σχολή μας  οφείλουν να έχουν ενημερωθεί για τον κανονισμό λειτουργίας και να τον ακολουθούν. 

 

Για όποιες πληροφορίες επιπλέον χρειάζεστε σχετικά επισκεφτείτε τη σχολή μας ή τηλεφωνήστε μας στο 2104627560 και θα χαρούμε να σας ενημερώσουμε.